Algemene Voorwaarden voor ZonderAngst.com

Welkom bij ZonderAngst.com. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website ZonderAngst.com (hierna te noemen “de website”).

1.2 Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

1.3 ZonderAngst.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

2.2 Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, distribueren, opnieuw te publiceren, downloaden, weer te geven, posten of verzenden in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZonderAngst.com.

2.3 U erkent dat de informatie en materialen op deze website onjuistheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onjuistheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

2.4 Het gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.

3. Intellectuele Eigendom

3.1 Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ZonderAngst.com. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de afbeeldingen en de grafische vormgeving. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

3.2 Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die niet het eigendom zijn van, of in licentie gegeven zijn aan, de exploitant worden erkend op de website.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

4.1 ZonderAngst.com is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van of het onvermogen om de website te gebruiken.

4.2 ZonderAngst.com garandeert niet dat de functies op de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

5. Links naar Andere Websites

5.1 Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden verstrekt voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).

6. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

6.1 Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van [land], zonder rekening te houden met conflicten tussen wettelijke bepalingen.

6.2 Geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [jurisdictie].

7. Privacy

7.1 Het gebruik van de website is ook onderworpen aan ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

8. Overige Bepalingen

8.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, blijft de rest van de voorwaarden volledig van kracht.

8.2 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ZonderAngst.com met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en regelingen.

Contactgegevens

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via:

Laatste update: 25/05/2024

Dank u voor het gebruiken van ZonderAngst.com.